Nowe Egzaminy Cips Qualifications

Od nowego roku CIPS wprowadzi zmiany w procesie egzaminacyjnym dotyczące programu CIPS Qualifictions. Zmiany zakresu egzaminów, jak i samej ich formy dotyczyć będą na razie dwóch pierwszych poziomów.


Od stycznia 2019 egzaminy na poziomach Certificate (level 2 oraz level 3) będą pisane na komputerach. Pozwoli to zwiększyć częstotliwość sesji egzaminacyjnych - w ciągu roku odbędzie się ich aż 6: w styczniu, marcu, maju, lipcu, wrześniu oraz w październiku. Elektroniczna forma pozwoli na szybsze sprawdzenie egzaminów oraz na dostarczenie dodatkowych informacji wraz z wynikiem.


Nowe egzaminy na poziomie Certificate składać się będą z pytań zamkniętych (test abcd, lista wyboru lub pytania „drag and drop”). Zmieni się też zakres poszczególnych etapów. Sylabusy poziomów 2 oraz 3 dostępne są na stronie CIPS:

CIPS Level 2: Certifıcate in Procurement and Supply Operations - Sylabus

CIPS Level 3: Advanced Certifıcate in Procurement and Supply Operations - Sylabus


Każdy poziom ma określoną liczbę kredytów, jaką trzeba zdobyć zdając egzaminy aby zaliczyć poziom. Egzaminy, podobnie jak przed zmianami, będą rozróżnione na obowiązkowe i opcjonalne. Dla poziomu 2 należy zdać 5 egzaminów obowiązkowych, aby zaliczyć level 3 - 4 egzaminy obowiązkowe oraz 1 z 2 opcjonalnych.


Co ważne, zdane już wcześniej na starych zasadach egzaminy są uznawane i transferowane. Transfer tool pomoże określić, które egzaminy trzeba jeszcze zdać, jeśli jest się w trakcie procesu egzaminacyjnego.


Zmiana formy egzaminów dla poziomów Diploma wejdzie w życie od lipca 2019. Pod koniec stycznia CIPS opublikuje dla nich nowe sylabusy i szczegóły egzaminów. Przyszłoroczna majowa sesja egzaminacyjna będzie ostatnią na dotychczas obowiązujących zasadach.